ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

INSTITUCIONALNI SEKTORI I MARKETING MENADŽMENT NA PRIMERU OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

Sažetak

U osnovi razvojne strategije stoji zahtev da ekonomska politika razvija konkurentske
prednosti
ukupne privrede
Srbije,
a ne samo komparativne
prednosti
određenih
izvozno

orijentisanih
delatnosti. Time
se investicije
usmeravaju
ka
stvaranju
nove,
savremene
struk
ture
privrede,
konkurentne
na inostranom
tržištu,
što
nadalje zahteva
otvorenu
privredu
i

zdrav
tržišni
ambijent, koji
će
pogodovati
stranim
ulaganjima i pokretanju
domaće
štednje.
Strane direktne investicije zahtevaju postojanje transparentne i korektne prav
ne
regulative,
te
efikasnog
bankarskog,
odnosno
finansijskog
sistema.
Privlačenje
stranih
investicija
jedini je put koji
vodi
ka
privrednom
oporavku
zemlje,
ali podatak
zabeležen
u
2005.
godini
da
je
samo
10
odsto
stranih
investicija
prikupljenih
u
poslednje
četiri

godine
uloženo
u opremu
nimalo ne ohrabruje.


UDK: 303.71:355.45+ 339.138:368:(497.11) Dr Nada L. Vignjević Đorđević INSTITUCIONALNI SEKTORI I MARKETING MENADŽMENT NA PRIMERU OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA Strana: 35-49