Jovović, doc. dr Marija

  • Email:

Asistent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

UDK: 368:005.745(497.11)”2002”(049.32)
PRIKAZ SAVETOVANjA

ČETRNAESTI MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM IZ OSIGURANJA

Četrnaesti po redu Međunarodni simpozijum iz osiguranja u organizaciji Udruženja aktuara Srbije i Ekonomskog fakulteta iz Beograda održan je od 19. do 22. maja u hotelu „Mona“ na Zlatiboru. Još od 2002. godine, ovaj tradicionalni međunarodni simpozijum predstavlja svojevrsno mesto susreta, razmene ideja, stavova i iskustava renomiranih regionalnih, ali i globalnih eksperata iz oblasti osiguranja i aktuarske nauke i prakse. Kao i svih prethodnih godina, svojevrstan doprinos uspehu Simpozijuma i ove godine dali su predstavnici Narodne banke Srbije, osiguravajućih društava, udruženjā osiguravača, agencija za nadzor osiguranja, fakultetā i institutā.

UDK: 655.55:51-7:368.91:368.919.1: 368.025.8:347.447.84
PRIKAZ KNjIGE

AKTUARSKA MATEMATIKA (ACTUARIAL MATHEMATICS)

Prikaz knjige : "AKTUARSKA MATEMATIKA" (ACTUARIAL MATHEMATICS). Autori: prof. dr Jelena Kočović, dr Mirela Mitrašević i dr Vesna Rajić Izdavač: Centar za izdavačku delatnost, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2014. Obim: 302 strane

sr_RSSR
sr_RSSR en_GBEN