FOREIGN THEORY AND PRACTICE

LLOYD’S STRETCHES COVER TO YOGA

Abstract

Za jogu se zna već oko 5.000 godina. Sve izraženiji stres u
današnje vreme mnogo ljudi uputio je na duhovnu i fizičku
sintezu joge. Jogu prati glas da služi za opuštanje i razonodu.
S obzirom na sve veći broj pobornika, narastajuće druš-
tvene teme i dileme navode instruktore joge da pribave polise
za profesionalnu odgovornost.


UDK: (368.032.7) 368.86.371.294.52 Vodinelić, MA Ana LLOYD’S STRETCHES COVER TO YOGA Strana: 45-46
en_GBEN