Teorija
i praksa
u osiguranju

FOREIGN THEORY AND PRACTICE

DECISION OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE C-162/13

ABSTRACT

Prethodno pitanje – Obavezno osiguranje od građanske odgovornosti za štete iz upotrebe motornih vozila – Direktiva 72/166/EZ, član 3. stav 1. – Pojam „upotreba vozila“ – Nezgoda koju je prouzrokovao traktor s prikolicom.


UDK: 368.214: 368.04:368.025.8:368.18:343.197(4-672EEZ)(497.12) Pak, prоf. dr Jasna DECISION OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE C-162/13 Page: 140-148
en_GBEN