Teorija
i praksa
u osiguranju

FOREIGN THEORY AND PRACTICE

DELICACIES ARE PROFITABLE „SWEETS“ FOR INSURERS

ABSTRACT

Svakog Uskrsa sladokusce mame mnogobrojničokoladni zečevi,
jaja i pilići, a sve brojniji potrošači tih poslastica izaberu
šta će da kupe u zavisnosti od stepena razvoja svojih etičkih
i zdravstvenih standarda, ali i društvenog ambijenta. Pod
etičkim kriterijumima podrazumeva se princip da se koriste
namirnicesa određenim sastojcima, a drugeizbegavaju.


UDK: 368.032.7: 613.2:663.916+ 657.372.5:368.1 DELICACIES ARE PROFITABLE „SWEETS“ FOR INSURERS Strana: 50-51
en_GBEN