FOREIGN THEORY AND PRACTICE

CULTURE CHANGE: THE FUTURE OF INSURANCE IN THE DIGITAL AGE

Abstract

Osiguravači su svesni činjenice da je potrebno prilagoditi se digitalnoj eri, ali ne slažu se svi o načinu na koji treba pokrenuti tehnološke promene. Koju kulturu da neguju? Magazin Post organizovao je okrugli sto s vodećim rukovodiocima velikih svetskih osiguravajućih kuća, koji je finansirala kompanija „Majkrosoft“. Glavne teme bili su budući tržišni izazovi za osiguravače i promena organizacione kulture poslovanja, regrutovanje novog i obučavanje starog kadra kako bi se išlo u korak s digitalnim transformacijama na tržištu. Da bi obezbedili kontinuitet poslovanja i
dugoročni opstanak u delatnosti, osiguravači moraju efikasno da regrutuju zaposlene i uvedu novi alat poslovanja.

UDK:303.443:368:681.322.2:681.5:364.446:316.733:331.105.22:368 Papović, dipl. filol. Bojana CULTURE CHANGE: THE FUTURE OF INSURANCE IN THE DIGITAL AGE Page: 190-191
en_GBEN