CONFERENCE REVIEW

CONFERENCE ON THE OCCASION OF THE PUBLISHING OF THE EDITION FINANSIJE TOP 2012/2013

Abstract

Povodom objavljivanja publikacije Finansije top 2012/2013 i specijalnog
dodatka „Korporativno upravljanje: dobitna kombinacija“, časopis
Biznis&Finansije organizovao je 17. juna u Medija centru Konferenciju za prijatelje.
Edicija sadrži pregled najuspešnijih banaka i osiguravajućih društava u 2012.
godini, stručne tekstove o poslovanju bankarskog sektora, osiguravajućih društava
i brokerskih kuća, lizing i revizorskih firmi u 2012. godini i prvom kvartalu
2013. godine u Srbiji i u regionu, kao i analize dosadašnjeg rada dobrovoljnih
penzijskih i investicionih fondova u našoj zemlji. „Dunav osiguranje” izdvojeno
je kao vodeća kompanija prema visini aktive na tržištu. Učesnici Konferencije
obrađivali su temu različitih antikriznih mera i perspektiva za ponovno zatezanje
monetarnih okvira, probleme nenaplativih kredita, uticaje visokih tehnologija
na sektor finansija, ulogu revizora, kao i investicionu i poslovnu klimu
u kontekstu očekivanja datuma za početak pristupnih pregovora Srbije sa EU.


UDK:303.71:64.031.6:347.374:368.3(497.11) Petrović, dr Miloš CONFERENCE ON THE OCCASION OF THE PUBLISHING OF THE EDITION FINANSIJE TOP 2012/2013 Strana: 50-51
en_GBEN