FOREIGN THEORY AND PRACTICE

ADOPTION OF EUROPEAN ACHIEVEMENTS IN THE CONTEXT OF PREPARATION FOR OPENING CHAPTER 9 IN THE PROCESS OF ACCESSION OF SERBIA TO THE EUROPEAN UNION

Abstract

U poslednjem kvartalu 2017. godine Radnoj grupi za proširenje Evropske unije iz Beograda je poslat predlog pregovaračke pozicije za Poglavlje 9 u pregovorima koje se odnosi na finansijske  usluge. Pored verovatnog otvaranja nekoliko drugih poglavlja za koje je do isteka 2017. godine već poslat nacrt pregovaračkih pozicija, otvaranje Poglavlja 9, koje se može očekivati u prvoj polovini 2018. godine, predstavljalo bi važnu poruku, s obzirom na to da su finansijske usluge veoma važan element evropskog tržišta. U okviru Poglavlja 9 u delatnosti osiguranja i penzijskih fondova  regulišu se obaveze usvajanja normi kojima se uređuje davanje saglasnosti  za rad, poslovanje i nadzor  osiguravača životnog i neživotnog osiguranja, uključujući i reorganizaciju osiguravača koji imaju podružnice u više zemalja EU. Takođe, dodatni akti uređuju neživotno osiguranje u domenima saosiguranja, putnog osiguranja i osiguranja kredita. Tekovine se odnose i na standarde za nadziranje grupa osiguravača, regulatorni okvir u domenu reosiguranja kako bi se uklonile barijere u poslovanju, npr. obaveza zalaganja imovine reosiguravača; takođe, bliže su propisane i norme za godišnje finansijsko izveštavanje osiguravača.


UDK: 627.22: 655.535.5:368:(497.11):(4-672EEZ)+347.793+316.47.052 Petrović, dr Miloš ADOPTION OF EUROPEAN ACHIEVEMENTS IN THE CONTEXT OF PREPARATION FOR OPENING CHAPTER 9 IN THE PROCESS OF ACCESSION OF SERBIA TO THE EUROPEAN UNION Page: 140-142
en_GBEN