Popović, dipl. filol. Gordana

  • Email:

UDK:338.1+338.34:336.2.025.5:368:368.54:368.023.4:616-036.21:368.025.1 (497.11):368.031
CONFERENCE REVIEW

CONFERENCE REVIEW: THE FIFTH SERBIAN INSURANCE DAYS

OPEN DOORS FOR FURTHER GROWTH AND DEVELOPMENT OF INSURANCE SECTOR
The fifth conference of insurers of Serbia was held in Aranđelovac, from 24 to 26 November, under the slogan “Tempora Mutantur” (Times are Changing), as the largest conference of the insurance profession and science in our country. The Association of Serbian Insurers (ASI), the organizer of the conference, managed to gather a large number of panellists, state representatives and insurers who analysed current trends in the insurance market, new risks posed by the coronavirus pandemic, and the ability of insurance companies to adapt to new circumstances and not only survive but be one of the important bearers of economic stability.

UDK: 65.012.6(520)(450):368.32+368.81:368.025.6:616.036.21:658.97.930.24:930.24
FOREIGN THEORY AND PRACTICE

JAPANESE DISCIPLINE IN EMERGENCY SITUATIONS

Autor ovog članka dr Köksal Sahin 15 godina se bavi japanskim pravom i nemačko-japanskim poslovnim odnosima. Član je jedne istraživačke zajednice za pravo osiguranja u Japanu i nemački partner za komunikaciju u Udruženju osiguravača života u Tokiju, pa je već u samom početku objasnio razloge bliskih poslovnih odnosa Nemačke i Japana. Nemačka preduzeća odavno su aktivna u Japanu, o čemu svedoči 160 godina trgovinskih odnosa između tih država. Pristup inostranom tj. nemačkom tržištu pospešuju i slični pravni odnosi, a odskora i sporazum o slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom. Autor napominje da Nemci cene japanski stabilan visoki životni standard, tehnološki napredak i tradicionalnu kulturu koja se odražava i na poslovnu praksu i radnu kulturu.

en_GBEN