IN MEMORIAM

DR ZORAN RADOVIĆ

STRUČNJAK SVETSKOG GLASA, ISTRAŽIVAČ I UVAŽENI UREDNIK

S neizmernom tugom i žalošću primili smo vest da nas je 9. juna napustio
dugogodišnji glavni i odgovorni urednik našeg časopisa dr Zoran Radović. Do poslednjeg
časa nije odustajao u borbi s teškom bolešću kojoj se odupirao svojim nesalomivim
optimizmom i vedrinom, željom da putuje, da promišlja i piše o temama iz oblasti osiguranja,
što su ga zaokupljale još od mladosti.
Dr Zoran Radović rođen je u Beogradu 1933. godine. U rodnom gradu se školovao i
stekao diplomu Pravnog fakulteta, koja je trebalo da bude ulaznica u svet advokature, te
garancija da će nastaviti porodičnu tradiciju, čemu se nadao njegov otac. Zoran je ipak imao
drugačiju viziju sopstvene karijere i životnog poziva. Još u studentskim danima maštao je o
dalekim destinacijama na koje bi ga odvelo usavršavanje u oblasti pomorskog prava. Da se
mladalačkim snovima teško odupreti, prihvatio je i njegov otac, koji ga je podržao i pomogao
mu da nastavi školovanje u Velikoj Britaniji, gde će se usavršavati na University College of
London i steći diplomu na predmetima Engleski pravni metod, Transportno pravo i pravo
pomorskog osiguranja, te Ugovorno i vanugovorno pravo. Teorijsko usavršavanje nastavio je
radom na doktorskoj tezi iz oblasti pomorskog prava i osiguranja, koju je odbranio na
Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, stekavši akademsko zvanje doktora pravnih nauka.
Time je trasiran put jednog od najvećih poznavalaca transportnog, kreditnog i pomorskog
osiguranja na teritoriji nekadašnje Jugoslavije, za kojeg je slovio dr Zoran Radović.
Veliko teorijsko znanje primenio je u delatnosti osiguranja radeći na poslovima
osiguranja transporta i kredita u Zavodu za osiguranje i reosiguranje „Jugoslavija“, kao i u
organima upravljanja Kompanije „Dunav osiguranje“. Bogato radno iskustvo bilo mu je
preporuka i za angažovanje na poslovima primene pomorskog prava, te istraživanja prevara u
osiguranju u inostranim kompanijama.
Kao plod njegovog velikog teorijskog znanja primenjenog u praksi, nastale su i naučne
monografije iz oblasti osiguranja koje su kruna njegovog bavljenja pomorskim i transportnim
osiguranjem, a njihova posebnost ogleda se u temama koje je dr Radović znalački obradio. U
najpoznatije naslove ubrajaju se: Osiguranje spasavanja na moru (1980), Hipoteka na
brodu (1986), Osiguranje izvoznih kredita (1989), Prevare u osiguranju (grupa autora)
(2003).
Doprinos dr Zorana Radovića razvoju osiguranja van granica bivše Jugoslavije bio je
zapažen i na međunarodnim konferencijama u organizaciji Međunarodne asocijacije za pravo
osiguranja (AIDA) u Londonu, Parizu i Lozani, te Međunarodne asocijacije vazduhoplovnih
osiguravača u Baden Badenu i Veneciji.
Dar da prenese svoje znanje iskazao je i u ulozi predavača na Pravnom fakultetu u
Beogradu na tečaju namenjenom pravnicima zaposlenim u oblasti spoljne trgovine. Veoma
zapažena bila su i njegova predavanja na Fakultetu za pomorstvo i promet u Portorožu na
predmetima Pomorsko pravo i Pomorsko osiguranje, kao i predavanja iz oblasti osiguranja
izvoznih kredita i osiguranja od rizika terorizma na Pravnom fakultetu u Mariboru.
Tokom svog naučnog i istraživačkog rada u Institutu za uporedno pravo u Beogradu,
gde je dočekao i penziju, dr Zoran Radović često je posećivao Englesku, u kojoj se bavio
praktičnim i istraživačkim radom u brojnim uglednim institucijama: Thomas R. Miller (P&I),
London; The North of England (P&I), New Castle; The Salvage Association (spasavanje na

moru), London; Lloyd’s London; Institute of Advanced Legal Studies, London; Chartered
Insurance Institute, London; Institut za pomorsko pravo Pravnog fakulteta u Sautemptonu.
Njegovim dolaskom na čelo časopisa „Tokovi osiguranja“ 2003. godine otvoreno je
novo poglavlje u istoriji te publikacije s dugom tradicijom i renomeom. Zahvaljujući
entuzijazmu i velikom zalaganju dr Radovića, časopis doživljava ponovni uspon. Svojim
ugledom, koji prevazilazi granice naše zemlje, okuplja autore iz celog regiona u nastojanju da
razmene iskustva o gorućim temama osiguravajuće prakse. Pored toga, podstiče na saradnju
mlade autore usmeravajući njihov istraživački rad i upućujući ih u metodologiju stvaranja
naučnih radova. Na poziciji prvog čoveka redakcije „Tokova osiguranja“ dr Radović će ostati
do kraja 2015. godine, da bi i nakon toga nastavio da piše o aktuelnim temama iz oblasti
osiguranja koje je pratio s nesmanjenim žarom.
Pamtićemo ga po podršci koju je nam je nesebično pružao verujući da ćemo postići
ono čemu smo zajedno težili ‒ da osvojimo mesto na listi naučnih publikacija naše zemlje i
šire. Pamtićemo ga po dobroti, neodoljivom šarmu, skromnosti i jednostavnosti, srdačnosti i
bezbroj drugih osobina koje su ga krasile i činile tako jedinstvenim i posebnim.
S poštovanjem i zahvalnošću,

Redakcija časopisa „Tokovi osiguranja“

sr_RSSR