CONFERENCE REVIEW

MT. KOPAONIK SCHOOL OF NATURAL LAW – THE TWENTY-THIRD CONFERENCE

Abstract

Udruženje Kopaoničke škole prirodnog prava iz Beograda
organizovalo je 23. susret pravnika na Kopaoniku, od 13.
do 17. decembra 2010. godine. Opšta tema susreta glasila je
„Pravo i prostor – harmonizacija i pravo na razlike”. Kao i
na prethodnim susretima, tematska sadržina svih priloga
domaćih i inostranih autora bila je primerena heksagonalu
škole, a on je obuhvatio sledeće katedre: (1) Pravo na život;
(2) Pravo na slobodu; (3) Pravo na imovinu; (4) Pravo na
intelektualnu tvorevinu; (5) Pravo na pravdu; (6) Pravo na
pravnu državu. U redovima koji slede biće prikazani referati
ili njihovi delovi koji govore o pravu osiguranja ili su od
značaja za tu oblast.


UDK: 34:531.3: 340.13: 368.025.61: 368.30:17.023.33:35.082.2 Ilijić, mr Slobodan MT. KOPAONIK SCHOOL OF NATURAL LAW – THE TWENTY-THIRD CONFERENCE Strana: 34-38
en_GBEN