Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ SAVETOVANjA

Dvadeset treći susret Kopaoničke škole prirodnog prava

Sažetak

Udruženje Kopaoničke škole prirodnog prava iz Beograda
organizovalo je 23. susret pravnika na Kopaoniku, od 13.
do 17. decembra 2010. godine. Opšta tema susreta glasila je
„Pravo i prostor – harmonizacija i pravo na razlike”. Kao i
na prethodnim susretima, tematska sadržina svih priloga
domaćih i inostranih autora bila je primerena heksagonalu
škole, a on je obuhvatio sledeće katedre: (1) Pravo na život;
(2) Pravo na slobodu; (3) Pravo na imovinu; (4) Pravo na
intelektualnu tvorevinu; (5) Pravo na pravdu; (6) Pravo na
pravnu državu. U redovima koji slede biće prikazani referati
ili njihovi delovi koji govore o pravu osiguranja ili su od
značaja za tu oblast.


UDK: 34:531.3: 340.13: 368.025.61: 368.30:17.023.33:35.082.2 Ilijić, mr Slobodan Dvadeset treći susret Kopaoničke škole prirodnog prava Strana: 34-38
sr_RSSR