FOREIGN THEORY AND PRACTICE

THE TOWN OF KAARST: FDP (FREE DEMOCRATIC PARTY) SUPPORTS INSURANCE OF REFUGEES

Abstract

Ko naknađuje štetu u slučaju da je nenamerno izazove tražilac azila
u Nemačkoj? Liberali predlažu da grad Kaarst sklopi ugovore o osiguranju od
odgovornosti, čije bi troškove izbegla lica trebalo da snose samostalno.


UDK: 368.023-054.73(430) 347.764(430) Petrović, dr Miloš THE TOWN OF KAARST: FDP (FREE DEMOCRATIC PARTY) SUPPORTS INSURANCE OF REFUGEES Page: 80-81
en_GBEN