Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

GRAD KAARST: FDP PODRŽAVA OSIGURANJE IZBEGLIH LICA

Sažetak

Ko naknađuje štetu u slučaju da je nenamerno izazove tražilac azila
u Nemačkoj? Liberali predlažu da grad Kaarst sklopi ugovore o osiguranju od
odgovornosti, čije bi troškove izbegla lica trebalo da snose samostalno.


UDK: 368.023-054.73(430) 347.764(430) Petrović, dr Miloš GRAD KAARST: FDP PODRŽAVA OSIGURANJE IZBEGLIH LICA Strana: 80-81
sr_RSSR