CONFERENCE REVIEW

KOPAONIK BUSINESS FORUM 2011

Abstract

Kopaonik Biznis forum 2011, sa oko 500 učesnika iz zemlje
i inostranstva, 70 panelista i 50 novinara, otvorio je predsednik
Udruženja korporativnih direktora Srbije Toplica
Spasojević. U pozdravnom govoru Spasojević je rekao da,
pored pozitivnih pokazatelja poput smanjenja deficita i povećanja
izvoza, ima i negativnih pojava, a to su, pre svega,
smanjenje zaposlenosti – 200.000 nezaposlenih više nego
u prethodnom periodu. Spasojević je ocenio i da novi postkrizni
model može da bude dobar polazni materijal za preobražaj
privrede


UDK: (047. 3):368.032.1: 330.191.5+ 338.981 (497.11) Slijepčević, mr Milica KOPAONIK BUSINESS FORUM 2011 Strana: 39-44
en_GBEN