Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ SAVETOVANjA

Kako da osiguravajuće kuće doprinesu održivom razvoju

Sažetak

Kopaonik Biznis forum 2011, sa oko 500 učesnika iz zemlje
i inostranstva, 70 panelista i 50 novinara, otvorio je predsednik
Udruženja korporativnih direktora Srbije Toplica
Spasojević. U pozdravnom govoru Spasojević je rekao da,
pored pozitivnih pokazatelja poput smanjenja deficita i povećanja
izvoza, ima i negativnih pojava, a to su, pre svega,
smanjenje zaposlenosti – 200.000 nezaposlenih više nego
u prethodnom periodu. Spasojević je ocenio i da novi postkrizni
model može da bude dobar polazni materijal za preobražaj
privrede


UDK: (047. 3):368.032.1: 330.191.5+ 338.981 (497.11) Slijepčević, prof. dr Milica Kako da osiguravajuće kuće doprinesu održivom razvoju Strana: 39-44
sr_RSSR