FOREIGN THEORY AND PRACTICE

POLICIES TAKING CARE OF YOUR HEALTH AND BEAUTY

Abstract

Međunarodna privreda zdravog života i fizičke lepote svake godine beleži
novi procvat u svetlu rastuće potrošačke kulture. Osiguravači su stoga zakucali i ušli
na velika vrata banjskih lečilišta, odmarališta, fitnes centara i salona lepote.


UDK:368.026: 347.56: 725.54:35.082.2 + 646.6 Vodinelić, MA Ana POLICIES TAKING CARE OF YOUR HEALTH AND BEAUTY Strana: 95-97
en_GBEN