Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

Polise se staraju za zdravlje i fizičku lepotu

Sažetak

Međunarodna privreda zdravog života i fizičke lepote svake godine beleži
novi procvat u svetlu rastuće potrošačke kulture. Osiguravači su stoga zakucali i ušli
na velika vrata banjskih lečilišta, odmarališta, fitnes centara i salona lepote.


UDK:368.026: 347.56: 725.54:35.082.2 + 646.6 Vodinelić, MA Ana Polise se staraju za zdravlje i fizičku lepotu Strana: 95-97
sr_RSSR