Teorija
i praksa
u osiguranju

FOREIGN THEORY AND PRACTICE

REGULISANJE OSIGURANJA KROZ EU DIREKTIVE

ABSTRACT

Pravni poredak Evropske unije organizovan je i strukturisan skup pravnih
normi koji ima sopstvene izvore, organe i procedure prilagođene tome da
pravne norme stvaraju, tumače i konstatuju kršenje normi, te u tom slučaju
sankcionišu počinioce dotičnih prestupa.


UDK: 338.266(4-672EEZ) (048.83) Radović, dr Zoran REGULISANJE OSIGURANJA KROZ EU DIREKTIVE Strana: 62-64
en_GBEN