Rorbah, prof. dr Volfgang

  • Email:

Prof. Volfgang Rorbah, trostruki doktor nauka, rođen je 11. juna 1947. u Beču.
Na Univerzitetu u Beču, 1972. godine doktorirao je na predmetima Istorija ekonomije
i sociologije, kao i slovenske filologije (sa glavnim jezicima ruski i srpskohrvatski),
stekavši titulu doktora filologije. Nakon toga se intenzivnije posvetio ekonomskim
naukama. Habilitirao je 2006. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Šopron u
zapadnoj Mađarskoj sa habilitacionim radom „Delovanje demografskog razvoja na
sisteme zdravstvenog i penzijskog osiguranja“. (Napomena: habilitacija je najviši
postdoktorski akademski ispit kojim se dokazuje sposobnost za
poziv univerzitetskog docenta/profesora i u mnogim evropskim zemljama uslov je za
poziv univerzitetskog profesora).
Prof. Rorbah je redovni član Evropske akademije nauka i umetnosti u
Salcburgu od 2014. godine, a tri godine kasnije izabran je za člana Srpske kraljevske
akademije naučnika i umetnika u Beogradu.
Godine 2018. dodeljen mu je počasni doktorat Evropskog univerziteta u
Distriktu Brčko u Bosni i Hercegovini.
Od godine 1973. bavio se obučavanjem stručnjaka za različite ekspertske i
vodeće pozicije u osiguravajućoj branši, a u periodu od 1980. do 1999. bio je šef
upravnog odeljenja za rad s javnošću u osiguravajućoj kući „Austria Kolegialitet“, da
bi nakon toga bio direktor jedne od filijala UNIQA osiguranja u Srbiji.
Od 1984. predaje na različitim domaćim i inostranim, državnim i privatnim
univerzitetima, kao i na Akademiji za menadžment i istoriju osiguranja (GDE).
Naporedo sa nastavnom delatnošću, prof. Rorbah se u svojim publikacijama bavio i
naukom o osiguranju, zdravstvenom ekonomijom, slavistikom i istorijom. Težišnu
tačku njegovog naučnog rada čine publikacije iz osiguranja u Austriji, Nemačkoj,
Mađarskoj i Srbiji, prilikom čega treba posebno spomenuti šesnaestotomno
enciklopedijsko delo „Istorija osiguranja u Austriji“, koje je doseglo veoma visok
stepen međunarodne popularnosti i koje izlazi periodično od 1988. godine.
Prof. Rorbah bio je i još uvek je urednik za oblast ekonomije nekoliko
domaćih i inostranih naučnih i stručnih časopisa, a član je i raznih naučnih saveta.
Između ostalog, urednik je i nekoliko stručnih časopisa, te jedan od urednika
Evropske revije za pravo osiguranja (European Insurance Law Review, Beograd),
Tafelfreunden (radost gozbe), austrijskog stručnog magazina za gastronomiju,
hotelijerstvo i turizam, i časopisa Dijabetes aktuelno, gde se bavi temama prevencije i
zdravlja. Podjednako je važno pomenuti mnoge aktivnosti kojima se prof. Rorbah
bavio kao predsednik asocijacije EUROPA NOSTRA AUSTRIA, austrijske
inicijative za zaštitu evropske kulturne baštine, te kao i vicepredsednik austrijsko-
srpskog društva. S tim u vezi potrebno je pomenuti nekoliko interesantnih i poznatih
publikacija, kao na primer Na tragu Srba u Beču, Na tragu Grka u Beču, Na tragu
Srba u Austriji ili Istočnoevropski spomenici u Austriji.
On nije samo priznat kao urednik iz oblasti nauke o osiguranju, autor knjiga i
univerzitetski profesor, već su njegove ekspertize podjednako cenjene kako u zemlji
tako i u inostranstvu. Vrednost njegovog dela ogleda se u mnogim odlikovanjima koja
je primio. U nastavku su navedena neka od njih:
Zlatni državni orden za posebne zasluge pokrajine Beč (2001)
Počasni državni zlatni orden za posebne zasluge Republike Austrije (2003)
Zlatni državni orden za posebne zasluge pokrajine Salcburg (2005)
Počasni državni zlatni orden pokrajine Donja Austrija (2006)
Austrijski državni počasni krst za nauku i umetnost (2008)
Srebrni državni orden za posebnu zaslugu za istoriju osiguranja pokrajine Gornja
Austrija (2012)
Počasni državni zlatni orden pokrajine Štajerska (2016)
Zlatna plaketa Evropskog univerziteta (Brčko) za posebno angažovanje u ekonomskoj
nauci (2017)
UDK:001.3:93/99:368:930.9:368.025.6:68.23:(354):348.328.3
ARTICLES, DISCUSSIONS, ANALYSES, REVIEWS

IMPORTANCE OF INSURANCE HISTORY

The insurance history explores the emergence and development of insurance industry and the nature of its philosophical, economic, social and legalist predecessors. Moreover, it has been employed both in methods of historical and of insurance science. Insurance science is multidisciplinary (it consists of law, mathematics, insurance economics, etc.). The studying of history of insurance allows for the correct understanding of specific connections through longer periods. This can help avoid repeating the same mistakes. One should note that the entire insurance industry, including the contemporary period, is extremely historically oriented. No single risk-adjusted premium, and consequently, the formation of reserves can be determined without a careful analysis of claims history. Likewise, the customer protection laws arise from “learned historical homework”. The research material is practically unlimited, in chronological and professional terms. Although the classic insurance theory is based on the legacy of ideas of Enlightenment (17th and /or 18th Century), the earliest traces of insurance history go back to 1800 BC (Hamurab’s Code).

Key words: insurance, Hamurab’s Code, risk carriers, gilds, monasteries, interest groups, marine risk insurance, social security, trade-guilds.
.
.
.

en_GBEN