Rorbah, prof. dr Volfgang

  • Email:

Autor članka je nosilac dve doktorske titule – jedne u oblasti slavistike, a druge u oblasti ekonomije i osiguranja. Ekspert je za zdravstveno osiguranje, generalni opunomoćenik i rukovodilac za menadžment životnog osiguranja „Unika“, publicista, istoričar i potpredsednik Austrijsko-srpskog društva, član inicijative za zaštitu evropskog kulturnog nasleđa, pisac obimnog naučnog dela Na tragu Srba u Austriji. Za Istoriju osiguranja Austrije 2008. godine dobio je počasni orden za nauku i umetnost Republike Austrije. Član je Evropske akademije nauka u Salcburgu, počasni član Evropske akademije nauka u Beogradu i član Srpske kraljevske akademije naučnika i umetnika.

UDK:001.3:93/99:368:930.9:368.025.6:68.23:(354):348.328.3
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

ZNAČAJ ISTORIJE OSIGURANJA

Istorija osiguranja istražuje nastanak i razvoj osiguranja i onoga što mu je prethodilo u filozofskom, ekonomskom, društvenom i pravnoistorijskom pogledu.
Ona se pritom služi kako metodima istorijskih nauka tako i metodima nauke o osiguranju. Nauka o osiguranju je multidisciplinarna (sastoji se od prava, matematike, ekonomije osiguranja itd.). Bavljenje istorijom osiguranja omogućava ispravno shvatanje specifičnih povezanosti tokom dužih vremenskih raspona, čime se mogu izbeći ponavljanja istih grešaka.
Sem toga, celokupna (takođe i moderna) osiguravajuća branša izrazito je istorijski orijentisana. Ni jedna jedina premija usklađena s rizikom i iz toga rezultirajuće stvaranje rezervi ne bi se mogli odrediti bez precizne analize istorijskih slučajeva šteta. Isto tako i zakoni za zaštitu klijenata proizlaze iz „naučenih istorijskih domaćih zadataka“.
Materijal za istraživanje je u hronološkom i stručnom pogledu praktično neograničen. Iako je klasična teorija osiguranja zasnovana na misaonoj zadužbini prosvetiteljstva (17. i 18. vek), najstariji tragovi istorije osiguranja mogu se pratiti do oko 1800. godine pre Hrista, u Hamurabijevom zakoniku.

sr_RSSR