Teorija
i praksa
u osiguranju

Rorbah, prof. dr Volfgang

  • Email:

Prof. Volfgang Rorbah, trostruki doktor nauka, rođen je 11. juna 1947. u Beču.
Na Univerzitetu u Beču, 1972. godine doktorirao je na predmetima Istorija ekonomije
i sociologije, kao i slovenske filologije (sa glavnim jezicima ruski i srpskohrvatski),
stekavši titulu doktora filologije. Nakon toga se intenzivnije posvetio ekonomskim
naukama. Habilitirao je 2006. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Šopron u
zapadnoj Mađarskoj sa habilitacionim radom „Delovanje demografskog razvoja na
sisteme zdravstvenog i penzijskog osiguranja“. (Napomena: habilitacija je najviši
postdoktorski akademski ispit kojim se dokazuje sposobnost za
poziv univerzitetskog docenta/profesora i u mnogim evropskim zemljama uslov je za
poziv univerzitetskog profesora).
Prof. Rorbah je redovni član Evropske akademije nauka i umetnosti u
Salcburgu od 2014. godine, a tri godine kasnije izabran je za člana Srpske kraljevske
akademije naučnika i umetnika u Beogradu.
Godine 2018. dodeljen mu je počasni doktorat Evropskog univerziteta u
Distriktu Brčko u Bosni i Hercegovini.
Od godine 1973. bavio se obučavanjem stručnjaka za različite ekspertske i
vodeće pozicije u osiguravajućoj branši, a u periodu od 1980. do 1999. bio je šef
upravnog odeljenja za rad s javnošću u osiguravajućoj kući „Austria Kolegialitet“, da
bi nakon toga bio direktor jedne od filijala UNIQA osiguranja u Srbiji.
Od 1984. predaje na različitim domaćim i inostranim, državnim i privatnim
univerzitetima, kao i na Akademiji za menadžment i istoriju osiguranja (GDE).
Naporedo sa nastavnom delatnošću, prof. Rorbah se u svojim publikacijama bavio i
naukom o osiguranju, zdravstvenom ekonomijom, slavistikom i istorijom. Težišnu
tačku njegovog naučnog rada čine publikacije iz osiguranja u Austriji, Nemačkoj,
Mađarskoj i Srbiji, prilikom čega treba posebno spomenuti šesnaestotomno
enciklopedijsko delo „Istorija osiguranja u Austriji“, koje je doseglo veoma visok
stepen međunarodne popularnosti i koje izlazi periodično od 1988. godine.
Prof. Rorbah bio je i još uvek je urednik za oblast ekonomije nekoliko
domaćih i inostranih naučnih i stručnih časopisa, a član je i raznih naučnih saveta.
Između ostalog, urednik je i nekoliko stručnih časopisa, te jedan od urednika
Evropske revije za pravo osiguranja (European Insurance Law Review, Beograd),
Tafelfreunden (radost gozbe), austrijskog stručnog magazina za gastronomiju,
hotelijerstvo i turizam, i časopisa Dijabetes aktuelno, gde se bavi temama prevencije i
zdravlja. Podjednako je važno pomenuti mnoge aktivnosti kojima se prof. Rorbah
bavio kao predsednik asocijacije EUROPA NOSTRA AUSTRIA, austrijske
inicijative za zaštitu evropske kulturne baštine, te kao i vicepredsednik austrijsko-
srpskog društva. S tim u vezi potrebno je pomenuti nekoliko interesantnih i poznatih
publikacija, kao na primer Na tragu Srba u Beču, Na tragu Grka u Beču, Na tragu
Srba u Austriji ili Istočnoevropski spomenici u Austriji.
On nije samo priznat kao urednik iz oblasti nauke o osiguranju, autor knjiga i
univerzitetski profesor, već su njegove ekspertize podjednako cenjene kako u zemlji
tako i u inostranstvu. Vrednost njegovog dela ogleda se u mnogim odlikovanjima koja
je primio. U nastavku su navedena neka od njih:
Zlatni državni orden za posebne zasluge pokrajine Beč (2001)
Počasni državni zlatni orden za posebne zasluge Republike Austrije (2003)
Zlatni državni orden za posebne zasluge pokrajine Salcburg (2005)
Počasni državni zlatni orden pokrajine Donja Austrija (2006)
Austrijski državni počasni krst za nauku i umetnost (2008)
Srebrni državni orden za posebnu zaslugu za istoriju osiguranja pokrajine Gornja
Austrija (2012)
Počasni državni zlatni orden pokrajine Štajerska (2016)
Zlatna plaketa Evropskog univerziteta (Brčko) za posebno angažovanje u ekonomskoj
nauci (2017)
UDK:001.3:93/99:368:930.9:368.025.6:68.23:(354):348.328.3
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

ZNAČAJ ISTORIJE OSIGURANJA

Istorija osiguranja istražuje nastanak i razvoj osiguranja i onoga što mu je prethodilo u filozofskom, ekonomskom, društvenom i pravnoistorijskom pogledu.
Ona se pritom služi kako metodima istorijskih nauka tako i metodima nauke o osiguranju. Nauka o osiguranju je multidisciplinarna (sastoji se od prava, matematike, ekonomije osiguranja itd.). Bavljenje istorijom osiguranja omogućava ispravno shvatanje specifičnih povezanosti tokom dužih vremenskih raspona, čime se mogu izbeći ponavljanja istih grešaka.
Sem toga, celokupna (takođe i moderna) osiguravajuća branša izrazito je istorijski orijentisana. Ni jedna jedina premija usklađena s rizikom i iz toga rezultirajuće stvaranje rezervi ne bi se mogli odrediti bez precizne analize istorijskih slučajeva šteta. Isto tako i zakoni za zaštitu klijenata proizlaze iz „naučenih istorijskih domaćih zadataka“.
Materijal za istraživanje je u hronološkom i stručnom pogledu praktično neograničen. Iako je klasična teorija osiguranja zasnovana na misaonoj zadužbini prosvetiteljstva (17. i 18. vek), najstariji tragovi istorije osiguranja mogu se pratiti do oko 1800. godine pre Hrista, u Hamurabijevom zakoniku.

sr_RSSR