Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

OSIGURANJE BICIKALA OD KRAĐE I BICIKLISTA OD POVREDA: KAKVE USLUGE OSIGURAVAČI NUDE BICIKLISTIMA?

Sažetak

Povrede biciklista i krađe bicikala svakodnevna su pojava u životu biciklista
širom sveta. Zato mnogi biciklisti razmišljaju o osiguranju od povrede za sebe, ali
i osiguranju bicikla od krađe.


UDK: 395.424.5:368.162:357.51:347.426.356:368.182:347.426.356 Vodinelić, MA Ana OSIGURANJE BICIKALA OD KRAĐE I BICIKLISTA OD POVREDA: KAKVE USLUGE OSIGURAVAČI NUDE BICIKLISTIMA? Strana: 172-174
sr_RSSR