Izdanje čapopisa:

Tokovi osiguranja 4/2023

Kočović, prof. dr Jelena, Koprivica, doc. dr Marija (Jovović), Rakonjac Antić, prof. dr Tatjana ODREĐIVANJE SAMOPRIDRŽAJA OSIGURAVAČA U USLOVIMA RASTUĆIH CENA REOSIGURANJA Doc. dr Nevenka M. Vojvodić Miljković, Doc. dr Milica S. Cvetković, Doc. dr Marija M. Lukić ŽIVOTNA OSIGURANJA VEZANA ZA JEDINICE INVESTICIONIH FONDOVA U FUNKCIJI RAZVOJA TRŽIŠTA OSIGURANJA I FINANSIJSKOG TRŽIŠTA REPUBLIKE SRBIJE Prof. dr Maja S. Dimić, Balaban, prof. dr Mladenka, Prof. dr Svetislav S. Paunović EFEKTI TRANSFORMACIJE VLASNIŠTVA OSIGURAVAČA NA SEKTOR OSIGURANJA U SRBIJI
Lаzаrеvić Davidović, dipl. pravnik Ljiljana SUDSKA PRAKSA
Tokovi osiguranja 4/2023 4/2023
sr_RSSR