ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

OSIGURANJE BRODOGRADNJE

Sažetak

U toku gradnje broda, brodogradilište i naručilac broda izloženi su raznovrsnim
rizicima. Zbog
toga
je osiguranje
neophodan
pratilac
ove
delatnosti. Autor
u članku
ukazuje
da je u slučaju
spora
potrebno
obezbediti
primenu
našeg prava
i nadležnosti
naših
sudova
(arbitraže).
To
je moguće
kod
ugovora
o osiguranju
brodogradilišta,
bro
da
u gradnji
i kod
kreditnog
osiguranja.


UDK: 623.8:368.221 Dr Zoran D. Radović OSIGURANJE BRODOGRADNJE Strana: 23-34