Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ KNjIGE

POMORSKO OSIGURANJE, PRAVO I PRAKSA

Sažetak

Prikaz knjige : „POMORSKO OSIGURANJE, PRAVO I PRAKSA“.
Autor: prof. dr Drago Pavić
Izdavač: Književni krug, Split, 2012.
Obim: 562 strane


UDK: 655.55:347.79+368.23+368.212+368.24 Radović, dr Zoran POMORSKO OSIGURANJE, PRAVO I PRAKSA Strana: 91-95
sr_RSSR