INOSTRANO OSIGURANjE

Poslastice su profitabilni „slatkiši“ za osiguravače

Sažetak

Svakog Uskrsa sladokusce mame mnogobrojničokoladni zečevi,
jaja i pilići, a sve brojniji potrošači tih poslastica izaberu
šta će da kupe u zavisnosti od stepena razvoja svojih etičkih
i zdravstvenih standarda, ali i društvenog ambijenta. Pod
etičkim kriterijumima podrazumeva se princip da se koriste
namirnicesa određenim sastojcima, a drugeizbegavaju.