Piuković Babičković, dr Blaženka

  • Email:

Dr  Blaženka Piuković Babičković rođena je 27. februara 1969. godine u Subotici. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Subotici 1993. godine na smeru Industrija. Zbog svoje opredeljenosti za naučnoistraživački rad, školske 2005/06. godine upisala se na postdiplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Subotici. Magistarski rad na temu „Prilog metodologiji ocenjivanja nivoa organizacije“ odbranila je 8. februara 2010. godine. Doktorsku disertaciju na temu „Upravljanje poslovnim procesima u javnim  komunalnim preduzećima za vodosnabdevanje“ odbranila je 16. januara 2014. godine, takođe na subotičkom Ekonomskom fakultetu Novosadskog univerziteta, pred komisijom u sastavu prof. dr Esad Ahmetagić, mentor, prof. dr Božidar Leković, prof. dr Pere Tumbas, prof. dr Dušan Bobera i prof. dr Rado Maksimović.

U periodu od 1993. godine pa do kraja 1996. radila je u industrijskim preduzećima, a nakon toga se zaposlila u Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi Filijala Subotica. Godine 2017. imenovana je za načelnika odeljenja Poreske uprave Filijala Subotica.

Objavila je više radova u domaćim i međunarodnim časopisima, a rezultate svoga naučnoistraživačkog rada prezentovala je u zemlji i inostranstvu.

sr_RSSR
sr_RSSR en_GBEN