Vladislav V. Protić

  • Email:

Direktor Sektora za standard i kvalitet, Direkcija za zajedničke poslove u osiguranju, Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o.