FOREIGN THEORY AND PRACTICE

AMENDMENTS TO DIRECTIVE ON MOTOR VEHICLES: SHORT OVERVIEW

Abstract

Nakon više godina komunikacije s akterima poput Međunarodne automobilske federacije i drugih zainteresovanih organizacija, prošle godine Evropska komisija objavila je predloge amandmana na Direktivu o motornim vozilima (2009/103/EC). Predložene izmene imaju za cilj da ojačaju evropske standarde u tom domenu te da unaprede prava osiguranika, kao i žrtava saobraćajnih nezgoda, uključujući i one čiji osiguravači nisu u stanju da pruže kompenzaciju odnosno da naknade štetu. Pored toga, na evropske institucije apelovano je i da uzmu u obzir posebnu prirodu motosporta, pri čemu je izraženo nezadovoljstvo što se i u novom predlogu Komisije, po mišljenju navedenih strukovnih predstavnika, nedovoljno prepoznaju interesi te discipline, koja se stavlja u nezavidan položaj u odnosu na osiguravače, koji se naročito oprezno odnose prema rizicima u moto-sportu.


UDK: 35.078.2 ( 4-672EEZ):338.266:347.77.04:656.13 Petrović, dr Miloš AMENDMENTS TO DIRECTIVE ON MOTOR VEHICLES: SHORT OVERVIEW Page: 104-106
en_GBEN