Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE – FOREIGN THEORY AND PRACTICE

IZMENE DIREKTIVE O MOTORNIM VOZILIMA : KRATAK PREGLED

Sažetak

Nakon više godina komunikacije s akterima poput Međunarodne automobilske federacije i drugih zainteresovanih organizacija, prošle godine Evropska komisija objavila je predloge amandmana na Direktivu o motornim vozilima (2009/103/EC). Predložene izmene imaju za cilj da ojačaju evropske standarde u tom domenu te da unaprede prava osiguranika, kao i žrtava saobraćajnih nezgoda, uključujući i one čiji osiguravači nisu u stanju da pruže kompenzaciju odnosno da naknade štetu. Pored toga, na evropske institucije apelovano je i da uzmu u obzir posebnu prirodu motosporta, pri čemu je izraženo nezadovoljstvo što se i u novom predlogu Komisije, po mišljenju navedenih strukovnih predstavnika, nedovoljno prepoznaju interesi te discipline, koja se stavlja u nezavidan položaj u odnosu na osiguravače, koji se naročito oprezno odnose prema rizicima u moto-sportu.


UDK: 35.078.2 ( 4-672EEZ):338.266:347.77.04:656.13 Petrović, dr Miloš IZMENE DIREKTIVE O MOTORNIM VOZILIMA : KRATAK PREGLED Strana: 104-106
sr_RSSR