FOREIGN THEORY AND PRACTICE

THE INSURTECH REPORT

ABSTRACT

Delatnost osiguranja na globalnom nivou vredna je gotovo pet biliona dolara, a osiguravajuće kuće su pod rizikom da ulaskom novih aktera izgube svoj deo ovog dragocenog tržišta. To se može objasniti time što su ti „privilegovani igrači“ (legacy players) oduvek bili sporiji u modernizovanju u poređenju s kompanijama iz drugih grana finansijske delatnosti.


UDK: 681.3+ 368.021:347.77.012+316.422:339.378:621.38:368.023.5:87.052 Petrović, PhD Miloš THE INSURTECH REPORT Page: 168-169
en_GBEN