FOREIGN THEORY AND PRACTICE

HARMONISATION OF LEGISLATIONS ON COMPULSORY INSURANCE AGAINST LIABILITY IN RESPECT OF THE USE OF MOTOR VEHICLES

Abstract

Direktiva Evropske unije o usaglašavanju zakonodavstava država članica
o obaveznom osiguranju od odgovornosti za štete nastale upotrebom motornih
vozila (The Motor Insurance Directive 2009/103/EC) doneta je sa ciljem da
se otklone razlike koje su u ovoj oblasti postojale u propisima članica i obezbedi
jednak tretman oštećenih lica.


UDK: 338.266(4-672EEZ): 331.107: 3436.134:347.518:368.042 Radović, dr Zoran HARMONISATION OF LEGISLATIONS ON COMPULSORY INSURANCE AGAINST LIABILITY IN RESPECT OF THE USE OF MOTOR VEHICLES Page: 95-96
en_GBEN