Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

USAGLAŠAVANJE ZAKONODAVSTAVA O OBAVEZNOM OSIGURANJU OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE NASTALE UPOTREBOM MOTORNIH VOZILA

Sažetak

Direktiva Evropske unije o usaglašavanju zakonodavstava država članica
o obaveznom osiguranju od odgovornosti za štete nastale upotrebom motornih
vozila (The Motor Insurance Directive 2009/103/EC) doneta je sa ciljem da
se otklone razlike koje su u ovoj oblasti postojale u propisima članica i obezbedi
jednak tretman oštećenih lica.


UDK: 338.266(4-672EEZ): 331.107: 3436.134:347.518:368.042 Radović, dr Zoran USAGLAŠAVANJE ZAKONODAVSTAVA O OBAVEZNOM OSIGURANJU OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE NASTALE UPOTREBOM MOTORNIH VOZILA Strana: 95-96
sr_RSSR