LEGISLATION

LAW ON OBLIGATIONS AND BASIS OF PROPERTY-LEGAL RELATIONS IN AIR TRANSPORT

Abstract

Primena Zakona o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih
odnosa u vazdušnom saobraćaju („Službeni list SRJ” br. 12/1998; dalje „Zakon”),
povezana je sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju („Službeni list SRJ” br.
12/1998) i Zakonom o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi („Službeni list SRJ” br.
12/1998; dalje ZPUP).


UDK: (048.83)(094.5):347.4:347.77:388.9:368.34+387:368.23+368.22 (497.1) Radović, dr Zoran LAW ON OBLIGATIONS AND BASIS OF PROPERTY-LEGAL RELATIONS IN AIR TRANSPORT Strana: 51-53
en_GBEN