Teorija
i praksa
u osiguranju

ZAKONODAVSTVO

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA I OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU

Sažetak

Primena Zakona o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih
odnosa u vazdušnom saobraćaju („Službeni list SRJ” br. 12/1998; dalje „Zakon”),
povezana je sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju („Službeni list SRJ” br.
12/1998) i Zakonom o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi („Službeni list SRJ” br.
12/1998; dalje ZPUP).


UDK: (048.83)(094.5):347.4:347.77:388.9:368.34+387:368.23+368.22 (497.1) Radović, dr Zoran ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA I OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU Strana: 51-53
sr_RSSR