Teorija
i praksa
u osiguranju

Izdanje časopisa:

Tokovi osiguranja 2/2018

Lаzаrеvić Davidović, dipl. pravnik Ljiljana OBRAZOVANJE I EDUKACIJA KLJUČNI ZA NAPREDAK OSIGURANJA Radović, dr Zoran PRIVREDA I ARBITRAŽE
Žаrkоvić, prоf. dr Nеbојšа PRODAJA OSIGURANJA (VERSICHERUNGSVERTRIEB)
Tokovi osiguranja 2/2018 2/2018
sr_RSSR