Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

ARHIVISTIČKI SISTEM ZASNOVAN NA MODELU ZA RAZMENU ELEKTRONSKIH FINANSIJSKIH DOKUMENATA

Sažetak

U radu je prikazana fenomenološka analogija modela disparatnih sistema: elektronskog poslovanja finansijskih sistema baziranih na adresibilnim poslovnim porukama i sistema za arhiviranje građe organizacije. Prikazane su poznate koristi od modela finansijskih sistema. Sadašnji sistemi za skladištenje arhivističke građe definisani su tako da su akvizicija i distribucija dokumenata, njihovih slika i metapodataka o dokumentima uglavnom drugačije za različite projekte u Organizaciji. Stoga se nameće potreba unifikacije pristupa skeniranju materijala, mikrofilmovanju i elektronski potpisanom materijalu i metapodacima. U radu je dat predlog načina definisanja protokola za razmenu skeniranog i mikrofilmovanog materijala, te odgovarajuća šema za isporuku skenirane dokumentacije s metapodacima, kao i odgovarajućeg interfejsa za integraciju s postojećim i budućim aplikativnim sistemima. Predlažu se primene standarda u arhivistici, naslonjenih na standard SRPS ISO15489, i stvaraju dobri uslovi za dalji razvoj sistema za upravljanje dokumentima. Na taj način planirani arhivistički i drugi projekti zadobijaju veliku fleksibilnost i prilagodljivost poslovnom sistemu.


UDK: 930.25: 519.865: 64.031.6: 006.06: 303.064+165.62+006.4 ISO15 Babić, dr Slobodan Kecman, Zoran ARHIVISTIČKI SISTEM ZASNOVAN NA MODELU ZA RAZMENU ELEKTRONSKIH FINANSIJSKIH DOKUMENATA Strana: 103-124
sr_RSSR