Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ KNjIGE

COMMUNICATION SCIENCE IN NETWORK MARKETING (KOMUNIKOLOGIJA U POSLOVNOM MREŽNOM MARKETINGU)

Sažetak

Prikaz knjige : “COMMUNICATION SCIENCE IN NETWORK MARKETING” (KOMUNIKOLOGIJA U POSLOVNOM MREŽNOM
MARKETINGU).
Аutori: Dragica Korenjak, Mario Plenković i Marko Korenjak
Izdavač: Alma Mater Europa – European Centre Maribor, Maribor, 2013.
Obim: 157 strana


UDK: 655.55:347.763:338.121.711.413:658.8 Radović, dr Zoran COMMUNICATION SCIENCE IN NETWORK MARKETING (KOMUNIKOLOGIJA U POSLOVNOM MREŽNOM MARKETINGU) Strana: 77-78
sr_RSSR