Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

DA LI SE PANDEMIJE MOGU OSIGURATI?

Sažetak

Veličina i uticaj pandemije kovida 19 na preduzeća, bez obzira na njihovu
veličinu ili lokaciju, ne mogu se potceniti. Masovna zatvaranja zbog ograničenja
zaključavanja poslala su udarne talase kroz ekonomiju i dovela do povećanja broja
šteta povezanih s prekidom poslovanja.
Kao rezultat, osiguravači su se našli na udaru kritika. Oni tvrde da se pandemije
ne mogu osigurati i da se ne može osigurati osiguranje. Osiguravač
„Alijanc“, međutim, radi na rešenjima za budućnost.


UDK: 528.065:616-036.21:368.025.1:51-7:368.87:368.1:338 Vodinelić, MA Ana DA LI SE PANDEMIJE MOGU OSIGURATI? Strana: 147-149
sr_RSSR