Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

DATA PODACI POD KLJUČEM OSIGURAVAČA

Sažetak

Kompanije širom sveta moraju efikasno da se zaštite od rastućeg sajberkriminala.
Ali taj zahuktali problem još se ne shvata dovoljno ozbiljno. Robin
Kroh, direktor Udruženog menadžmenta firme „Hi Solutions“ u Berlinu i autor
tekstova u časopisu o tržištu Market magazine, tvrdi da se upravljanje rizicima
u sferi internet komunikacija još praktikuje u opštim okvirima i da ne obuhvata
specijalizovane polise. Krađe se obavljaju pošto mejlovi iscure, kad računari
nestanu ili preko virusa koji su prodrli u internet mrežu. Njihova učestalost dostigla
je dosad nezabeležen broj. Ta vrsta pljačke cilja na intelektualnu svojinu
i poverljive komercijalne podatke mnogobrojnih malih i velikih firmi. Agencija
„Experian“ za kreditnu kontrolu objavila je da su u prvoj polovini 2012. godine
kriminalci na crnom tržištu ilegalno trgovali sa više od 20 miliona podataka.
Zabrinjava to što preovlađuju krađe identiteta na svetskoj elektronskoj mreži,
jer sajber-kriminalci postavljaju lažne obračune u ime korisnika.


UDK: 556.04: 655.28.028:342.851:368.032.7 Vodinelić, MA Ana DATA PODACI POD KLJUČEM OSIGURAVAČA Strana: 60-61
sr_RSSR