Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

DIREKTIVA EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA O PROCENI I UPRAVLJANJU RIZICIMA OD POPLAVA – DIREKTIVA 2007/60/EC

Sažetak

Pri donošenju Direktive 2007/60/EC Evropski parlament i savet uzeli su u
obzir sledeće momente u vezi s poplavama:
• da uzrokuju žrtve i iseljavanje stanovništva, te da ugrožavaju čovekovu sredinu
i ekonomski razvoj Zajednice;
• da predstavljaju prirodan fenomen koji se ne može sprečiti;
• da je potrebno smanjiti rizik od poplava i posledice koje proističu, a utiču naročito
na ljudsko zdravlje, životnu sredinu, kulturno nasleđe, privrednu aktivnost
i infrastrukturu.


UDK: 338.266(4-672EEZ) : 368.166.1+ 627.516+ 368.025.4 Radović, dr Zoran DIREKTIVA EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA O PROCENI I UPRAVLJANJU RIZICIMA OD POPLAVA – DIREKTIVA 2007/60/EC Strana: 117-118
sr_RSSR