Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

DIREKTIVA O NEPOŠTENIM UGOVORNIM ODREDBAMA I PRAKSA EVROPSKOG SUDA PRAVDE

Sažetak

Potrošači u evropskim zemljama postali su bolje zaštićeni stupanjem na snagu Direktive o nepoštenim ugovornim odredbama (Unfair Contract Terms Directive 1993/EEC), sa izmenama i dopunama od 1995, 2000. i 2013. godine.


UDK: 347.951:338.266(4-672EEZ):174.7:341.388:( 094.571):368.023:341.245 Radović, dr Zoran DIREKTIVA O NEPOŠTENIM UGOVORNIM ODREDBAMA I PRAKSA EVROPSKOG SUDA PRAVDE Strana: 149-150
sr_RSSR