Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

DIREKTIVE O PREVOZU OPASNE ROBE

Sažetak

Evropska komisija posvetila je veliku pažnju prevozu opasne robe koja
po svojoj prirodi može da ugrozi životnu sredinu. Komisija je nastojala da ovaj
problem rešava kao kompleksno pitanje odgovornosti prevozioca, osiguranja
od odgovornosti i zaštite čovekove sredine.
Prevoz robe već duže vreme regulisan je međunarodnim konvencijama
u drumskom, železničkom, pomorskom i rečnom prevozu, npr. Konvencijom o
ugovoru o međunarodnom prevozu robe drumom iz 1956. godine.1
Direktiva 2008/68/EC reguliše prevoz opasne robe u kopnenom prevozu
(drumom i železnicom), i u prevozu unutrašnjim vodama. Taj akt objašnjava
pojmove „vozilo”, „vagon” i „brod”. Države članice Evropske unije koje prevoze
opasnu robu dužne su da poštuju predviđene standarde, i to ne samo kad se
prevozi roba između država članica već i pri prevozu u treće države. Ako se u
slučaju udesa pokaže da predviđene bezbednosne mere nisu bile adekvatne,
države članice EU dužne su da o tome obaveste Evropsku komisiju.
Oprema za prevoz opasne robe regulisana je Direktivom 1999/68/EC,
koja stimuliše korišćenje sertifikovane opreme. Ta direktiva ne odnosi se na prevoz
robe koji preduzima vojska.


UDK: 338.266(4-672EEZ):656.025.4:620.26(083.1) Radović, dr Zoran DIREKTIVE O PREVOZU OPASNE ROBE Strana: 81-83
sr_RSSR