Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

DOBIJANJE VAKCINE PROTIV KOVIDA 19 NE UTIČE NA ISPLATE PO OSNOVU ŽIVOTNOG OSIGURANJA U SLUČAJU SMRTNOG ISHODA

Sažetak

U ovom tekstu biće prikazan članak autorke Beatris Dupoj, objavljen u
Asošijeted Presu, koji se bavi proverom činjenica u domenu opsega životnog osiguranja
u slučaju smrtnog ishoda nakon primanja vakcine protiv kovida 19. Članak predstavlja
deo šireg projekta koji Asošijeted Pres sprovodi i u saradnji sa Fejsbukom, u okviru
borbe protiv infodemije – bujice lažnih ili nedovoljno proverenih informacija koje
kruže medijskim i drugim etrom od početka pandemije.

Autorka testira hipotezu da u slučaju smrtnog ishoda nakon vakcinisanja cepivom
protiv novog koronavirusa osiguravajuće kuće neće uvažavati zahteve za naknadu usled
eksperimentalne prirode vakcina. Odgovor do kojeg autorka dolazi je negativan: sudeći
po Američkom savetu životnih osiguranja, politika i pristup u domenu životnog osiguranja
nisu doživeli izmene u slučaju aktuelne pandemije, te dobijanje vakcine neće predstavljati
osnov za odbijanje osiguravajućih zahteva u slučaju smrti. Tekst je ograničen na analizu
situacije zaključno sa sredinom marta 2021. u Sjedinjenim Američkim Državama, u kojima
je nadležna agencija odobrila upotrebu tri cepiva (Pfizer-BioNTech, Moderna i Jannsen),
nakon sprovođenja kliničke studije na hiljadama dobrovoljaca.


UDK:528.065(45):616.371(Covid-19):368.912.2:368.391.6:368.916 (71)(73-43) Petrović, dr Miloš DOBIJANJE VAKCINE PROTIV KOVIDA 19 NE UTIČE NA ISPLATE PO OSNOVU ŽIVOTNOG OSIGURANJA U SLUČAJU SMRTNOG ISHODA Strana: 165-166
sr_RSSR