Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ KNJIGE

FINANSIJSKI KRIMINALITET

Sažetak

Knjiga pred nama deo je naučnoistraživačkog projekta „Srpsko i evropsko
pravo ‒ upoređivanje i usaglašavanje“, koji je finansiralo Ministarstvo prosvete,
nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. U uvodnom delu knjige istaknuta je
potreba za unapređenjem mehanizma suzbijanja finansijskog kriminala, što je već
imalo odziva u donošenju novih zakonskih propisa u Srbiji.


UDK:655.55:351.72:343.9(083.77)+331.107:34.05 (497.11)(672 EEZ) Radović, dr Zoran FINANSIJSKI KRIMINALITET Strana: 80-82
sr_RSSR