Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE – INOSTRANA TEORIJA I PRAKSA

FUDBALSKA LOPTA OBLEPLJENA POLISAMA

Sažetak

Fudbal, ta najvažnija sporedna stvar na svetu, plodno je tlo i u svetu osiguranja.
Svetski osiguravači nude fudbalskim klubovima polise koje pokrivaju štete od
povreda igrača ili prevremenog završetka njihove karijere, ali i od mogućih tužbi za
nezasluženu suspenziju igrača, kao i za štetu od diskriminacije i nepravednog otkaza
za trenere. Osiguranja mogu da pokriju i troškove angažovanja advokata odnosno
suda. Nisu zaboravljeni ni timovi nižerazrednih liga, pa se u razvijenim zemljama i
oni osiguravaju – zbog slabijih terena i forme fudbalera.


UDK:796.034.6: 796.333.7+796.06: 368.026:368.94 Vodinelić, MA Ana FUDBALSKA LOPTA OBLEPLJENA POLISAMA Strana: 101-102
sr_RSSR