Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

INSTITUTI ZA OSIGURANJE

Sažetak

U članku su dati razlozi zbog kojih su instituti za osiguranje postali važni
za razvoj te delatnosti. Broj instituta poslednjih se godina povećava. Njihova
uloga značajna je ne samo u edukaciji osiguravajućeg kadra već i u zaštiti osiguranika
i potrošača, te instituti otuda nastoje da sagledaju i budućnost razvoja
u oblasti osiguranja.


UDK: 061.27+72.5+ 368.8:796.011.3:368.08 Radović, dr Zoran INSTITUTI ZA OSIGURANJE Strana: 58-67
sr_RSSR