Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI 3/2019

IZAZOVI U PRIMENI MAŠINSKOG UČENJA U DELATNOSTI OSIGURANJA

Sažetak

Internet, inteligentni uređaji, Blockchain tehnologija,
softverski roboti i razni aspekti veštačke inteligencije, kao što je mašinsko učenje, vrlo često se
pominju u savremenoj literaturi kao veliki potencijal za unapređenje procesa u
oblasti osiguranja. Ovaj rad biće posvećen mašinskom učenju.
Mašinsko učenje je podskup veštačke inteligencije namenjen za proučavanje
i prepoznavanje obrazaca u ponašanju, korišćenjem statističkih metoda obrade
dostupnih podataka. Drugim rečima, mašinsko učenje je softver koji može
samostalno da zaključuje na osnovu prethodnog iskustva. Ključna korist koju
kompanije mogu imati od mašinskog učenja jeste predviđanje budućih trendova,
na osnovu toga što softver samostalno uočava obrasce u dostupnim podacima.
Mašinsko učenje može se koristiti u osiguravajućim kućama za optimalnije
određivanje tarifa, efikasnije rešavanje i adekvatnije rezervisanje šteta, te moćno
oružje u borbi protiv prevara.


368:371.694:61:659.24:681.3.064:004.4:004.021:679.058:681.322.2:681.3.06 (4-672EEZ) (73)(479.11) Pavlović, Branko IZAZOVI U PRIMENI MAŠINSKOG UČENJA U DELATNOSTI OSIGURANJA Strana: 7-20
sr_RSSR