Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

JAPANSKA DISCIPLINA U VANREDNIM SITUACIJAMA

Sažetak

Autor ovog članka dr Köksal Sahin 15 godina se bavi japanskim pravom i
nemačko-japanskim poslovnim odnosima. Član je jedne istraživačke zajednice za pravo
osiguranja u Japanu i nemački partner za komunikaciju u Udruženju osiguravača života
u Tokiju, pa je već u samom početku objasnio razloge bliskih poslovnih odnosa Nemačke
i Japana. Nemačka preduzeća odavno su aktivna u Japanu, o čemu svedoči 160 godina
trgovinskih odnosa između tih država. Pristup inostranom tj. nemačkom tržištu pospešuju
i slični pravni odnosi, a odskora i sporazum o slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom.
Autor napominje da Nemci cene japanski stabilan visoki životni standard, tehnološki
napredak i tradicionalnu kulturu koja se odražava i na poslovnu praksu i radnu kulturu.


UDK: 65.012.6(520)(450):368.32+368.81:368.025.6:616.036.21:658.97.930.24:930.24 Popović, dipl. filol. Gordana JAPANSKA DISCIPLINA U VANREDNIM SITUACIJAMA Strana: 134-137
sr_RSSR