Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

JOGA NAŠLA POKRIĆE U „LOJDU“

Sažetak

Za jogu se zna već 5.000 godina. Stres, u današnje vreme sve izraženiji,
razlog je što se mnogo ljudi okreće duhovnoj i fi zičkoj sintezi koju nudi joga.
Jogu prati glas da služi za opuštanje i razonodu. S obzirom na to da ima sve
veći broj pobornika, narastajuće društvene teme i dileme upućuju instruktore
te veštine da pribave polise za profesionalnu odgovornost.


UDK: 615.851.86:368.032.7:347.56:347.703.6:796.034.2 Vodinelić, MA Ana JOGA NAŠLA POKRIĆE U „LOJDU“ Strana: 109-111
sr_RSSR